கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை 03-08-2016 அன்று வழங்கப்பட்டது.

கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை 03-08-2016 அன்று  வழங்கப்பட்டது.

03-08-2016 அன்று கல்வி ஆண்டு 2016-2017 க்கான சீருடை, 67 மாணவிகளுக்கும் 54 மாணவர்களுக்கும் மொத்தம் 121 பேருக்கு  வழங்கப்பட்டது.

20160803_100224

20160803_094803 20160803_09571820160803_095815 20160803_095654Class5 20160803_095354 20160803_095213 20160803_095004 20160803_09452620160803_094354 20160803_094110 20160803_091732 20160803_091301 20160803_091246Class5

சங்கத்தின் தலைவராக- திரு. ஜி. பால சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டார்கள்.

சங்கத்தின் தலைவராக- திரு. ஜி. பால சுப்பிரமணியன்  அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டார்கள்.

நமது பழைய மாணவர் சங்கத்தின், தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு . செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் உடல்நிலை காரணமாக தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக  விண்ணப்பித்தார்கள். அதை செயற்குழு … Read the rest

விழா மலர் வெளியிடுதல்

விழா மலர் வெளியிடுதல்

91 வது ஆண்டு விழா மலர் வெளியிடுதல் நிகழ்ச்சி  டிசம்பர் 26,  2014

92 வது ஆண்டு விழா மலர் வெளியிடுதல் நிகழ்ச்சி  டிசம்பர் 26,  2015Read the rest