93 – ஆவது ஆண்டுவிழா அழைப்பிதழ்

93 – ஆவது ஆண்டுவிழா அழைப்பிதழ்

26-12-2016 – திங்கள் கிழமை

நமது பழைய மாணவர் சங்கத்தின் 93 ஆவது ஆண்டுவிழா வழக்கம்போல் வருகிற டிசம்பர் மாதம் 26 ஆம் தேதி (26-12-2016) திங்கள் … Read the rest

சங்கத்தின் தலைவராக- திரு. ஜி. பால சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டார்கள்.

சங்கத்தின் தலைவராக- திரு. ஜி. பால சுப்பிரமணியன்  அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டார்கள்.

நமது பழைய மாணவர் சங்கத்தின், தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு . செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் உடல்நிலை காரணமாக தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக  விண்ணப்பித்தார்கள். அதை செயற்குழு … Read the rest

விழா மலர் வெளியிடுதல்

விழா மலர் வெளியிடுதல்

91 வது ஆண்டு விழா மலர் வெளியிடுதல் நிகழ்ச்சி  டிசம்பர் 26,  2014

92 வது ஆண்டு விழா மலர் வெளியிடுதல் நிகழ்ச்சி  டிசம்பர் 26,  2015Read the rest